• Not Answered

Hello, onlangs heb ik een offerte laten opstellen ivm het isoleren van mijn spouwmuren. Uit de offerte blijkt dat er maar bij 2 van de 4 muren van het alleenstaande huis spouw aanwezig is. Is het interessant om maar de 2 spouwmuren te isoleren? Rendement?

Isolatie spouwmuren

1 Reply

  • Het isoleren van een deel van de woning vermindert de warmteverliezen door dat constructiedeel en levert sowieso daar al een energiebesparing op. Het warmteverlies door de niet-ge├»soleerde gevels (bv. de voor- en de achtergevel) zal hierdoor niet toenemen.
    Natuurlijk geniet het de voorkeur om de hele schil van de woning te isoleren, in een doorlopende "mantel", en niet enkel bepaalde geveldelen. Het is echeter aangewezen nu al te bekijken hoe u de resterende gevels zou kunnen isoleren, en of spouwmuurisolatie dan wel hier de goede optie is. Misschien is het mogelijk (en financieel haalbaar?) om de gevels overal langs de buitenzijde te isoleren? Te bekijken met enkele aannemers en opnieuw de offertes vergelijken is de boodschap.
Related