Privacy beleid

Jouw privacy is belangrijk voor ons. We willen transparant zijn met betrekking tot welke persoonlijke informatie we over jou verzamelen, waarom we dit doen en wat we met de informatie doen. Daarenboven willen we dat je jouw rechten kent met betrekking tot deze persoonlijke gegevens. Daarom raden we jou sterk aan om dit privacy beleid goed te lezen en ons bij vragen te contacteren.

1.     Definities

De volgende definities zullen jou helpen om het privacy beleid te begrijpen:

 • “Wij”, “onze”, “ons”, verwijzen naar het CLEAR project in organisatie van Test Aankoop, Hollandstraat 13, 1060 Brussel.
 • “Jij”, “jou”, “jouw” verwijst naar een website bezoeker.
 • “Persoonlijke gegevens” verwijst naar elke informatie die jou identificeert als een individu (direct of indirect).
 • “Website” verwijst naar www.mijnhernieuwbareenergie.be evenals alle webpagina’s, platformen, interactieve kenmerken, toepassingen, widgets, blogs, sociale netwerken, sociale netwerk tabs, of een ander aanbod dat een link bevat naar dit privacy beleid, is onderwerp van dit privacy beleid.

 

2.     Welke informatie (inclusief persoonlijke gegevens) verzamelen we over jou en waarom?

 • Informatie die je ons geeft: we verzamelen, slaan op en verwerken alle informatie die je ingeeft op onze websites of ons aanlevert op elke andere manier. Je kan dergelijke informatie ingeven bij de volgende acties:
  •  Registratie op onze website, naam, voornaam, telefoonnummer, emailadres opdat we jou kunnen contacteren en jouw verzoeken kunnen beantwoorden op de best mogelijke manier alsook onze nieuwsbrief kunnen toesturen.

Je hebt ook de mogelijkheid om je profiel te vervolledigen met bijkomende informatie, deze is niet verplicht.

  • Het gebruik van onze diensten en calculators (huis consumptie), je kan ook verschillende informatie ingeven over wonen en energie. Deze informatie wordt verwerkt om je te kunnen voorzien van de dienst die je aanvraagt.

Bij het uitvoeren van onze diensten verzamelen we geen gevoelige persoonlijke gegevens.

Je kan ervoor opteren om ons bepaalde informatie niet aan te leveren, maar dan zou het kunnen dat je niet in de mogelijkheid bent bepaalde voordelen te genieten die voortvloeien uit onze diensten.

 • Automatische informatie: bij jouw bezoek aan onze website of bij het ontvangen van een van onze nieuwsbrieven, verzamelen we informatie via cookies en andere technieken. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekst bestanden die door jouw computer of mobiele telefoon bewaard worden wanneer je onze website bezoekt. De andere technieken die we gebruiken zijn JavaScript en web bakens. Dit zijn, tezamen met cookies, standaard internet technieken die toelaten dat een systeem informatie kan verzamelen (Java Scripts), deze vervolgens kan opslaan in kleine, eenvoudige tekst bestanden (cookies) om deze dan te verzenden (web bakens). We verzamelen de volgende informatie (deze lijst is niet volledig): Internet Protocol (IP) adres; type browser en versie; geolocatie; klikgedrag. We verzamelen deze informatie voor functionele en analytische doeleinden.
  • Functionele cookies helpen ons om jou een gebruiksvriendelijke website te bezorgen. Deze cookies laten ons toe om jouw browser instellingen te onthouden, opdat je onze website optimaal kan zien.

  • Analytische cookies worden gebruikt om onze website ervaring te optimaliseren. Dit verzamelt informatie over jouw gedrag op onze website. Bijvoorbeeld, welke websitepagina je bezoekt, hoe lang je die pagina bezocht, enz.

 

Voor dit doeleinde gebruiken we onze eigen set van cookies (zoals login cookies, sessie cookies, routing cookies (ARRAffinity ..), Europese commissie waarschuwings cookie (hideCookieWarning), Misbruik detectie cookie (DID)) evenals derde partij cookies. Derde partij cookies zijn cookies die werden ingesteld door een andere website dan die je bezoekt zoals Google Analytics, Crazy Eggs, Facebook, en Visual web optimizer.

Indien je niet wenst dat wij deze informatie verzamelen dan kan je jouw browser instellingen hierop instellen.

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/nl-NL/windows7/Block-enable-or-allow-cookies

Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=nl&answer=95647

Firefox: http://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren?redirectlocale=nl&redirectslug=Cookies+in-+en+uitschakelen

Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

We willen je er echter aan herinneren dat, indien je geen cookies wenst te gebruiken, we jammer genoeg niet kunnen verzekeren dat onze website naar behoren werkt.

 

3.     Hoe lang houden we jouw persoonlijke gegevens bij?

Als je beslist om deel te nemen aan onze community, dan zullen we jouw ingevulde gegevens bijhouden gedurende dit proces.

Als je bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief, dan houden we jouw persoonlijke gegevens bij zolang je je niet uitschrijft. Je kan altijd en op elk moment uitschrijven voor onze nieuwsbrief en dit via een specifieke link die voorzien wordt in elke nieuwsbrief.

Persoonlijke informatie zal bijgehouden worden gedurende de hele tijd dat het website platform open is of tot het moment dat je beslist om niet langer lid te zijn van de CLEAR community. Bij het sluiten van het website platform of op het moment dat je beslist om de community te verlaten, en na een periode van 5 jaar zonder enige andere activiteiten, zullen de persoonlijke gegevens van profielen verzameld gedurende het project vernield worden. Alle elektronische en fysieke gegevens zullen vernietigd of verwijderd worden.

Als je de CLEAR community wenst te verlaten, gelieve ons dit dan te laten weten door ons te contacteren met de contact details die voorzien worden in de sectie nummer 9 van dit privacy beleid.

4.     Jouw rechten met betrekking tot jouw persoonlijke gegevens

Eens je ons jouw gegevens bezorgd hebt, of dit nu actief of automatisch is, dan zal je het recht hebben om:

 • Toegang te vragen tot de persoonlijke gegevens die we van jou hebben;
 • Een rectificatie, verwijdering, beperking van verwerking van jouw persoonlijke gegevens aan te vragen;
 • Een bezwaar tegen verwerking in te dienen;
 • Een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Gelieve ons te contacteren via de contact details die voorzien worden in sectie nummer 9 van dit privacy beleid om jouw rechten uit te oefenen.

De uitoefening van deze rechten is vrij van enige kost met uitzondering van het recht van toegang waar we een redelijke prijs mogen aanrekenen voor “herhaaldelijke verzoeken”, “kennelijk ongegronde of buitensporige verzoeken” of “verdere exemplaren”.

 

5.     We verbinden ons ertoe jouw persoonlijke gegevens te beschermen

We verbinden ons ertoe de veiligheid en vertrouwelijkheid van jouw persoonlijke gegevens te beschermen. We gebruiken passende technische en organisatorische maatregelen op zo’n manier dat de verwerking tegemoet komt aan de vereisten van de nationale wetten en die van de Europese Unie en de bescherming van jouw rechten. Accounts vereisen een gebruikersnaam en paswoord om in te loggen. Je moet deze gebruikersnaam en paswoord geheim houden, en nooit openbaar maken aan een derde partij.

Als je vragen hebt over hoe we jouw persoonlijke gegevens behandelen of beschermen, gelieve ons dan te contacteren.

6.  Waar wordt de website gehost en de gegevens gelokaliseerd?

De website wordt gehost door Test Aankoop in ons data center. Jouw persoonlijke informatie wordt veilig opgeslagen in België.

7.     Welke informatie wordt gedeeld door de organisatie?

We kunnen jouw persoonlijke gegevens delen met onze partners indien je deelneemt aan een groepsaankoop of een wedstrijd. Op die manier kunnen we jou de dienst aanleveren waarvoor je je hebt aangemeld.

8.     Wat gebeurt er als het privacy beleid verandert?

We kunnen dit privacy beleid veranderen op elk moment en van tijd tot tijd. Alle updates en wijzigingen zijn onmiddellijk van kracht na kennisgeving, die we op elke manier kunnen geven, inclusief maar niet beperkt tot het plaatsen van een herziene versie van dit privacy beleid of een andere kennisgeving op de website. We raden je aan om dit privacy beleid regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van veranderingen die een invloed kunnen hebben op jou, aangezien jouw
voortdurende gebruik van de website jouw voortdurende toestemming om gebonden te zijn aan dit privacy beleid aangeeft.

 

9.     Contact details

Indien je vragen hebt over dit privacy beleid, gelieve ons dan te contacteren via onze gegevens die je via de volgende url’s terugvindt:

https://www.test-achats.be/contactez-nous?contactType=admin
https://www.test-aankoop.be/contacteer-ons?contactType=admin