• Not Answered

Hernieuwbare energiesystemen in combinatie met HR gas ketel

Hallo,

Wij hebben plannen om 6 appartementen te bouwen. Dit met snelbouwblokken van 50cm dik 0.15Kwh.

Foamglas 10cm dik voor de kelderverdieping en 24cm pur voor plat dak.

Elk appartement heeft een HR gascondensatieketel.

Welke hernieuwbare techniek is hier kosten/baten het beste? en Waarom?

Hoe meer ik lees hoe meer ik begin te twijfelen!

Met vriendelijke groeten.

1 Reply

  • Hallo,
    Allereerst moeten wij meegeven dat de beschrijving van de muren vragen oproept (maar wellicht zijn niet alle details vermeld). Normaal is het immers niet mogelijk om met 50 cm snelbouwblokken aan het vereiste isolatiepeil te komen (volgens de huidige EPB-voorschriften).
    Kan je iets gerichter zijn in verband met de hernieuwbare technieken? Gaat het om een verwarming op basis van hernieuwbare energie? Wellicht niet, aangezien je zelf al de oplossing van de condensatieketel in elk appartement aanhaalt. Dan blijft alleen de oplossing van de fotovoltaïsche zonnepanelen over om zelf je stroom te produceren voor de elektische toestellen (bureautica, huishoudtoestellen). Dat is op dit ogenblik een interessante optie (zie ook het dossier "zonnepanelen" op www.testaankoop.be)
Related